برگزاری کارگاه

کارگاه بلوغ امنیت سایبری

در این کارگاه مفاهیم بلوغ امنیت سایبری و مدل C2M2 به طور مفصل توسط متخصصین امنیت توضیح داده می‌شود.

دامنه‌های C2M2 به صورت دقیق و مفصل شرح داده می‌شود.

به همراه برگزاری این کارگاه، راه اندازی و استفاده از سامانه برنامه ریزی امنیت سازمانی توصیه می‌شود.

مخاطبین کارگاه: مدیران میانی سازمان یا کارشناسان ارشد و کارشناسان یا در صورت نیاز شرکت‌های وابسته به سازمان که دسترسی به داده‏های و دارایی‌های مختلف مرتبط با سازمان را دارند

مهارت‏های کسب شده پس از گذراندن کارگاه : یادگیری دامنه‌های c2m2 و آشنایی با مفاهیم دامنه‌های c2m2 و تطبیق مفاهیم دامنه‌ها با بخش‌های مختلف سازمان و مهارت استفاده از نرم‌افزار ESP شرکت فراکنش

زمان کارگاه مقدماتی : 16 ساعت است که در دو روز کاری برگزار خواهد شد.