سامانه ثبت، پایش و ارزیابی بلوغ امنیت سایبری

استانداردهای مدیریت امنیت ( بلوغ امنیت سایبری)  روش‌هایی را جهت ایمن سازی محیط سایبری کاربران و سازمان‌ها فراهم می‌آورد.  ESP  در اصل یک ERP امنیتی جهت مدیریت امنیت، بر مبنای استانداردهای امنیت و بلوغ امنیت سایبری بوده که به سادگی جوابگوی تمامی سازمانی‌ها با هر سایز و اندازه‌ای می‌باشد. ESP از روش PDCA به منظور کنترل و بهبود دائمی امنیت در سازمان‌ها بهره می‌برد.

 ESP از چارچوب‌های مختلف مدیریت امنیت و بلوغ امنیت از جمله «سند امن‌سازی زیرساخت‌ حیاتی افتا» پشتیبانی می‌نماید.