استاندارهای امنیتی GSM

GSM11

< استفاده از مطالب سایت فراکنش با ذکر منبع مجاز است.>

در این بخش به بررسی استاندارهای مرتبط با امنیت شبکه GSM می‌پردازیم. در این بخش، از مجموعه استانداراهای ISO، ITU-T، 3GPP و ETSI در سال‌های 1994 الی 2006، کلیه استانداردهایی که می‌توانست به نوعی با امنیت شبکه و سرویس‌های شبکه GSM مرتبط باشند استخراج شده، مورد بررسی قرار گرفته است. از میان استانداردهای ISO، استانداردهای ISO 17799 و ISO 27001 که به مدیریت امنیت در فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌پردازد. فهرست و توضیح مختصری از استاندارهای امنیتی  در جداول آمده است.

راهنمای اصطلاحات و خلاصه‌هایی که در جداول این فصل بکار رفته است در زیر مشاهده می‌شود:

ITU: International Telecommunication Union

ITU-T: Telecommunication standardization sector of  ITU

ETSI: European Telecommunication Standards Institute

EG: ETSI Guide

TS: Technical Specification

TR: Technical Report

ETS: European Telecommunication Standard

ETR: ETSI Technical Report

EN: European Standard

E: Edition

V: Version

R: Releas

 استاندارهای ITU-T

گرچه ITU-T استاندارهای امنیتی که خاص شبکه‌های تلفن‌همراه GSM باشند، ندارد، اما استانداردهای عمومی و مدیریتی خوبی در رابطه با امنیت موبایل در آن یافت می‌شود که مهمترین و مرتبط‌ترین آنها به ترتیب X.1051 و X.1121 هستند. در جدول زیر، فهرست کلیه استانداردهای ITU-T که به نوعی با امنیت تلفن همراه ارتباط پیدا می‌کند، مشاهده می‌شود.

jadval gsm

 استانداردهای امنیتی ETSI

در جداول زیر استاندارهای مرتبط با امنیت نسل دوم شبکه تلفن همراه از ETSI و GSM – که بزرگترین مجموعه‌ استاندارهای مربوط به تلفن همراه هستند- آورده شده است. ترتیب معرفی استانداردها برحسب میزان ارتباط آن‌ها با امنیت شبکه GSM و پروژه حاضر است.

 استاندارهای مرتبط با نسل دوم

jadvalgsm3

jadval gsm4

jadval gsm5

 استاندارهای مرتبط با نسل سوم

گرچه موضوع کار این پروژه مربوط به امنیت نسل دوم شبکه تلفن همراه دیجیتال است، اما با توجه به اینکه برخی از استانداردهای نسل سوم نیز به مشکلات نسل دوم و راه‌حل‌های آن در نسل سوم اشاره کرداه‌اند و نیز برای استفاده در کارهای بعدی، دسته‌بندی و معرفی استاندارهای مربوط به نسل سوم موسسات ETSI و 3GPP قابل استفاده بنظر می‌رسد، لذا در جداول زیر این استانداردها معرفی شده‌اند.

jadval1

jadval2

jadval3

jadval4

 jadval5

jadval6

jadval7

jadval8