مطالب توسط rezaie

شبکه مبتنی بر عدم اعتماد Zero Trust Network (ZTN)

  < استفاده از مطالب سایت فراکنش با ذکر منبع مجاز است.> معرفی اعتماد در اصل یکی از بزرگترین اشکالات در دنیای دیجیتال به حساب می‌آید، شما نمی‌توانید مطمئن باشید که فرد آن طرف شبکه همان‌ کسی‌است که ادعا می‌کند،‌ فقط به این دلیل که رمزعبور معتبر جهت ورود به شبکه را در اختیار دارد. […]

طراحی چارچوب معماری امنیت‌سایبری

< استفاده از مطالب سایت فراکنش با ذکر منبع مجاز است.> به منظور داشتن راه حل جامع در مورد امنیت سایبری و نگاه استراتژیک به امنیت نیاز هست که پس از تبیین استراتژی و چشم انداز امنیتی سازمان به طراحی معماری امنیت در بطن معماری سازمان بپردازیم. یک سازمان یا معماری فناوری اطلاعات دارد که […]

UEBA چیست؟

< استفاده از مطالب سایت فراکنش با ذکر منبع مجاز است.> UEBA چیست؟ UEBA، روشی است که رفتارهای معمول و غیر معمول انسان‌ها و تجهیزات را در داخل یک شبکه مدلسازی و شناسایی می‌کند. UEBAها دسته جدیدی از راه‌حل‌های امنیتی هستند که از فناوری‌های تجزیه و تحلیل نوآورانه ، از جمله یادگیری ماشین و یادگیری […]

معماری امنیتی (Security Architecture)

< استفاده از مطالب سایت فراکنش با ذکر منبع مجاز است.> تاریخچه اولین معماری سازمانی سیستم‌های در اواسط دهه‌ی ۸۰ میلادی با نام چارچوب زکمن (Zachman) توسط جان زکمن در شرکت IBM معرفی گردید. این معماری پایه بسیاری از معماری‌های سازمانی پس از خود قرار گرفت. بر طبق آماری موسسه ISO امروزه بیش از ۶۷ […]

soc

< استفاده از مطالب سایت فراکنش با ذکر منبع مجاز است.> راه اندازی SOC مراتب و ارکان SOC: مشخص کردن نیازمندی ها و تهیه آنها فرایندها تکنولوژی نیروی متخصص محیط فیزیکی بلوغ SOC و سنجش توسعه سازمان: دید تکاملی راه اندازی SOC استفاده از اسناد بلوغ امنیت سایبری تعریف پروژه ها و فازهای ترتیبی مستقل […]